MỪNG QUỐC KHÁNH - LONG RUN CÙNG HBPR & VIETMARATHONERS

Bản tin 1 Th09 2023

Ngày đầu tiên của kỳ nghĩ lễ Quốc Khánh thời tiết đầu thu quá đẹp mà ad thì lâu rồi không xách máy ra Công viên Hòa Bình, kết quả là anh chị em VietMarathoners và HBPR đã thu hoạch được kha khá ảnh đẹp.

Chị Tú, chuyên gia đứng bục lứa tuổi dân dắt các em
Eltite Hoàng Yến đợt này cũng va phải bục suốt
Hai pacer trẻ Đức Anh và Lê Thư
a Huy max hôm nay ko fail bài lại được bao nhiêu ảnh 
Đoàn tàu VietMarathoners
Người bội thu ảnh hôm nay, Táo Mèo
Ông hoàng suppoort Đỗ Hưng
Hai Long
HBPR vs VietMarathoners

Chuyên mục