Huấn luyện (Coaching)

Bạn mới đến với chạy bộ và chưa biết nên bắt đầu từ đâu.

Bạn đã bắt đầu chạy bộ nhưng đang gặp một vài vấn đề cản trở bạn tiến xa hơn trên con đường tập luyện.

Bạn là người tập đã có kinh nghiệm và muốn nâng cao thành tích hơn nữa trong bộ môn này.

Cái các bạn cần có thể là những chương trình tập luyện bài bản, cùng với những huấn luyện viên giàu kinh nghiệm chuyên môn về chạy bền. VietMarathoners có thể đáp ứng được những nhu cầu đó của các bạn.

https://www.facebook.com/VietMarathoners

Chúc các bạn tập luyện thật tốt và gặt hái được nhiều thành công!

VietMarathoners